Brouwerij de Compagnie

Brouwerij de Compagnie bestaat sinds 2010, thuis begonnen met brouwen als hobby.
Nu brouwen we bij de Sallandse landbierbrouwerij te Raalte onze bieren en brengen dat weer naar Enkhuizen.


We proberen mooie bieren te brouwen met een eigen smaak. Bij voorkeur gebruiken we ingredienten uit vervlogen tijden, de VOC.

Enkhuizen was een van de belangrijkste steden in de gouden eeuw, pakhuizen vol met kostbare, spullen en specerijen. De stadsbrouwers hadden hun handen vol aan dronkelui die "verscheept" werden middels een zielscontract. Deze contracten werden afgesloten in de herberg op voorwaarde dat de matrozen gratis konden eten of drinken maar als het schip kwam, ze mee moesten naar de Oost. Goedschiks of kwaadschiks.....

In deze tijden waren er veel brouwerijen in de stad, De vijfhoeck, De Canunnick, Noortland, De Star, De Dolfijn,  De Witte Hulck enzovoorts.

Wij streven ernaar om voor 2015 een werkende brouwerij in Enkhuizen te openen waar we onze en wellicht bieren van andere kunnen brouwen!

Nieuw bij de Compagnie